Gacsály Művelődési ház

Községünkről

Gacsályi templom
A település református temploma a község középpontjában található, már az 1332-37. évi pápai tizedjegyzék is említi. Az 1717-es tatár betörés csaknem teljesen elpusztított, s mintegy 40 év multán újjáépítették. Jelen formáját akkor kapta meg. Az épület gótikus stílusú, aszimmetrikus, egy a tornyot áttörő fő, és egy oldalbejárata van. Az északi oldalon talált falmaradványok arról tanúskodnak, hogy korábban szimmetrikus volt. A templom szabadon álló, keletelt, egyhajós, homlokzat előtti tornyos, legutóbbi restaulása 1959-1960 történt tetőszék kicserélésével. A templom anyaga tégla, sajátossága a festett, kazettás famennyezet, mely 1759-ben készült, mely eredetileg 172 táblából állt. Mára sajnos csak 46 maradt fnt 24+16+6 tábla található, kék keretlécbe foglalva. Rajzuk változatos, népies motívumokat tartalmaz. A templom 36 méter magas, nyolcszögletű tornya két haranggal rendelkezik, 100 ill. 251 kg súlyúak. A kisebbiket 1793-ban öntötték Tasnádon, nagyobbikat 1928-ban Budapesten, felirata arról árulkodik, hogy korábban is hasonló harang állt helyén. A felirat szövege: „ A nagy Háborúból visszajöttem újra, zengő szám hirdeti, áldott az ég Ura!” A torony déli oldalán található Bárczy - kripta jelenleg hozzáférhetetlen. A templom szomszédságában található az 1834-ben épített református paplak, mely egyszerű falusi, elkésett barokk épület.
Említést érdemel a Petőfi utca 86. szám alatt található parasztház. Az épület fakeretes paticsfalas, keresztsodrású nádfedeles, vesszőfonatú paticskéménye mára térségünkben egyedülálló.
Gacsály image A község északkeleti részén található a Polgármesteri Hivatal, melynek a XX. Század elején épített „Madarassy - kuria” ad otthont. Az épület főbejárata eredetileg utcafrontra nyíló timpanonnal lezárt kiugró tornác volt, melyet négy sarkán mészkőoszlopok támasztottak alá, s hozzá faragott mészkő díszlépcsősor vezetett fel. Az épület mészkő lábazatú, tégla falazatú, a sarkait faragott mészkőből rakták. A 70-es években tornácot körbefalazták, a lépcsőt elbontották, így kialakítva egy nagyobb helyiséget, a jelenlegi dísztermet. Udvari oldalán még megtalálhatóak a dór stílusú mészkőoszlopok, mely a tornác teljes hosszában tartják a fedélszéket, egyedül az udvari bejárat került itt befalazásra. Az épület keleti végében szintén a 70-es években építettek lépcsőt, s az épület nyílászáróit is nagyobbakra cserélték.
Gacsályi Idősek OtthonaSzintén a Széchenyi úton található az Idősek Klubja, mely parkjával, magas tetőszékével a korabeli nemesi kúriák jellemzőit viseli. Az épület még eredeti nyílászáróival, terméskő alapzatával és vastag vályog falazatával impozáns látványt nyújt. Horgászati lehetőség: a zárógát mellett található magántulajdonban lévő halastón. Vadászati lehetőség is van, a helyi vadásztársaság előzetes egyeztetésével

E-mail: gacsaly.onkorm@freemail.hu
Cím: 4972 Gacsály Széchenyi u. 25.
Tel.: 06-70-319-9391