MFP-ÖTIK/2022

MFP azonosító: 1005300503
Projekt azonosítója: 3347560765

Név: Gacsály Község Önkormányzata
Cím: 4972 Gacsály Széchenyi utca 25

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022
MFP-ÖTIK/2022

A vissza nem térítendő támogatás összege 16 603 674 Ft, azaz tizenhatmillió-hatszázháromezer-hatszázhetvennégy forint.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.06.01.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.09.30.

A támogatás intenzitása: 100%

Megvalósítási hely
Gacsály Széchenyi utca 25 17/27

Támogatott tevékenység:

Támogatás összesen: 14 113 133 Ft
Bútorbeszerzés, eszközbeszerzés (Önállóan nem): 490 541 Ft